Jak może pomóc?

 

W czym dokładniej może ci pomóc Mentaloterapia? Profesor Lech Ostasz dzieli problemy życiowe na: „lekkie, średnie i ciężkie”[1]. Jako samodzielna dziedzina lecznicza (psychoterapia filozoficzna) powinna być aplikowana w przypadkach lekkich i na ogół średnich. W praktyce odnosi się to do stanów lekkiego i średniego zagubienia orientacji w życiu, lęku i poczucia wyobcowania oraz zagubieniu sensu istnienia.

Jeśli czujesz lub wiesz, że to twoje problemy, do tego utrzymujące się od dłuższego już czasu, wówczas psychoterapia filozoficzna może być dla ciebie metodą użyteczną, gdyż tego rodzaju trudności nierzadko przeradzają się w cięższe stany, jak nerwice czy ostre zaburzenia psychiczne. Oczywiście łatwiej i lepiej sięgnąć po te sprawdzone narzędzia nim problemy egzystencjalne rozwiną się i pogłębią, ale można to zrobić także, gdy cierpisz, jak i po przejściu leczenia psychologicznego.

Doświadczając bólu psychicznego i poddając się korekcie poprzez psychoterapię sięgamy do elementarnych składników naszego jestestwa: rozumu, uczuć i zachowania, w których uwidaczniają się popędy, schematy relacji rodzinnych, małżeńskich, partnerskich, przyjacielskich, towarzyskich czy zawodowych. W mentaloterapii następuje zawężenie do części umysłowej i to ona stanowi tworzywo poddawane obróbce. Z całą pewnością powyżej nakreślona mnogość aktywności osobowej jest znaczniej lepiej korygowana przy zastosowaniu metod klasycznej psychoterapii zaś mentaloterapia stanowi znakomite i cenne jej uzupełnienie w warstwie poświęconej nade wszystko rozumowi. Można mówić o jej funkcji paraleczniczej i tym samym sytuować ją na właściwym miejscu, tzn. nie ignorując jej bogactwa i wpływu, ale i nie przeceniając nadmiernie oddając się ekscytacji i powiększaniu jej możliwości.

Zadbanie o swą duszę jest tym samym ogromną przysługą dla całego człowieka. Cóż można zyskać w codziennym życiu poprzez mentaloterapię? Wobec powyższego jawi się ona jako korzyść umysłowa, a co za tym idzie psychosomatyczna. Dlaczego tak uważamy? Oto w wymiarze intrapsychicznym i interpersonalnym zwiększyć się może obecność prawdy i szczerości, co sprzyjać będzie poczuciu wolności i zdrowego dystansu względem własnych rozterek i lęków. Skutkować to będzie poprawą klarowności w stosunkach międzyludzkich. Nieocenioną korzyścią i następstwem powyższego stanie się świadomość większego wpływu na swoje życie. Korzystne zmiany wewnętrzne (psychiczne) skutkują, wedle aktualnej wiedzy o człowieku, poprawą pracy ustroju fizjologicznego, gdyż oba są od siebie silnie zależne. Zadbanie o swą duszę jest tym samym ogromną przysługą dla całego człowieka.

Mam nadzieję, że treści tu podane oraz w kolejnych artykułach pomogą ci pokonać depresję, lęk i stres z pomocą filozofii w szerokim tego słowa znaczeniu lub, jeśli jesteś profesjonalistą, choćby w nikłym stopniu zaopatrzą ciebie w przydatne narzędzia wzbogacającego twój warsztat leczenia duszy.

 

 

[1] Lech Ostasz, Psychoterapia filozoficzna, Warszawa 2011, s. 9.

Mentaloterapia. Część 2

22 sierpnia 2020

WROĆ DO BLOGA